AVEKKI-koulutukset

AVEKKI-koulutusten tavoitteena on luoda turvallinen työyhteisö sekä asiakkaalle että työntekijälle. Kantavia teemoja koulutusten alkuvaiheesta ylläpitovaiheeseen ovat ammatillinen asiakkaan kohtaaminen, varhainen ennaltaehkäisy sekä yhtenäisen toimintatapamallin sisäistäminen haasteellisiin asiakastilanteisiin. Aggression ennaltaehkäisy ja ennakointi on hyvin paljon muutakin kuin turvallista toimimista uhkaavassa tilanteessa yksittäisenä työntekijänä: tämä teema on tärkeää ymmärtää ja osata huolellisesti ja kokonaisvaltaisesti. 

Ammatillisella asiakkaan kohtaamisella sekä turvallisen työyhteisön tuella paineistuva työntekijä ei provosoi uhkatilanteessa asiakasta ja osaa toimia turvallisesti. Koulutuksessa opitaan ennaltaehkäisyä, ennakointia, vuorovaikutuksen eri sävyjä, työyhteisön tilaa, stressitekijöitä sekä uhka- ja väkivaltatilanteessa toimimista.

Koulutukset toteutetaan usein 8, 12 tai 24 tunnin kokonaisuuksina. Suppeampi koulutus painottuu ennakointiin ja ennaltaehkäisyyn. Laajempi 24 tunnin koulutus soveltuu työyhteisöön, joissa tarvitaan edellä mainittujen teemojen lisäksi syvällisempää taitoa asiakkaan turvalliseen hallintaan. 12-24 tunnin koulutuksista käytetään nimeä AVEKKI I –koulutus.

AVEKKI-koulutusten tarkempi sisältö ja laajuus räätälöidään yhteistyössä vastaamaan työyhteisöjen tarpeita.

suville avekkikuva 2 muokattu mikoltab