AVEKKI kouluttajakoulutus 9 op

Kouluttajaksi omaan työyhteisöön?

AVEKKI -kouluttajakoulutus (AVEKKI II -koulutus) antaa valmiudet toimia AVEKKI -kouluttajana. Kouluttajakoulutuksen laajuus on 9 opintopistettä, ja se sisältää 18 lähioppimispäivää (mm. AVEKKI sisältöjen syventävää oppimista, opettamis- ja simulaatioharjoituksia, AVEKIn kouluttamista opiskelijakollegoille), etätehtäviä sekä harjoituskoulutuksen järjestämisen omassa organisaatiossa. Koulutus antaa siis tietotaitoa aikuisen oppimisesta ja opettamisesta sekä syventää väkivallan ennaltaehkäisyn ja hallinnan tietotaitoa. Koulutukseen voivat hakeutua AVEKKI I -koulutuksen käyneet henkilöt.

AVEKKI -kouluttajapätevyys pysyy voimassa kolme vuotta, jonka kuluessa kouluttajan on osallistuttava AVEKKI -keskuksen järjestämään osaamisen näyttöön. Kertauskoulutusten, näyttöjen ja vertalsoppimisen avulla varmistetaan kouluttajan riittävä osaaminen. AVEKKI-keskus järjestää siis kouluttajille osaamisen näytön antamispäiviä, AVEKKI I -koulutuksen sisällöistä kertauskoulutusta, ns. Valtakunnalliset päivät (vuosittain: ajankohtaisia, osaamista syventäviä teemoja ja asiantuntijaosuuksia) ja muita räätälöityjä kouluttamisosaamista vahventavia koulutuksia.

Kysy lisää henkilökunnaltamme.