AVEKKI -ylläpitokoulutus työyhteisöille

Ylläpitokoulutuksessa kerrataan ja syvennetään jo aiemmin AVEKKI I -koulutuksessa opittuja tietoja ja taitoja. Ylläpitokoulutusten sisältö, laajuus ja tiheys suunnitellaan yksilöllisesti organisaatioiden tarpeita vastaaviksi, ja niissä tarjotaan myös uusia koulutuspaketteja työyhteisöille jo opitun syventämiseksi.

 

Esimerkkejä ylläpitokoulutusaiheista:

  • Työstressi, itsensä rauhoittaminen ja työssä jaksaminen 4-8h

-          Stressin luonne, ilmeneminen, kohtaaminen ja hallinta

-          Toimintakyvyn säilyttäminen ja toiminta stressitilanteessa

-          Yhteisöllinen jaksaminen vaativissa työtilanteissa

  • Turvallisuutta edistävä vuorovaikutus 4-8h

-          Vuorovaikutuksen periaatteet vaativissa työtilanteissa

-          Vuorovaikutuksessa mahdollisesti syntyvät kriisi- ja katastrofaaliset tilanteet

-          Provosoivat tilanteet työssä ja työntekijän provosoituminen

-          Haastavissa vuorovaikutustilanteissa toimiminen ja oman tunnetilan hallinta

  • Yksintehtävä työ 4-8h

-          Yksintehtävän työn fyysinen ja psyykkinen turvallisuus            

-          Tilanteiden havainnointi ja mahdollisten riskien arviointi

-          Yksintehtävän työn ennakointi

-          Toiminta vaativissa ja erittäin vaativissa työtilanteissa sekä hätävarjelutilanteissa

-          Tilanteen jälkeinen selvittely ja siitä oppiminen

  • Työn ammatillisuus ja yhteisöllisyys vaativissa työtilanteissa 4-8h

-          Työn eettisyys ja ammatillisuus: vireystila ja sen säätely, motivaatio ja läsnäolo

-          Yhteisöllisyyden merkitys arjen sujumiselle: ennakointi, ilmapiiri ja jaksaminen

  • Hätävarjelutilanteet työssä 4-8h

-          Ennakointi, ammatilliset valmiudet sekä vireystila ja toimintakyky

-          Provosoituminen, pelko ja stressi

-          Tilanteiden havainnointi, neljä kamppailua, hätävarjelulaki

-          Toiminta hätävarjelutilanteessa

-          Tilanteen jälkeinen selvittely ja siitä oppiminen

  • Sekavan asiakkaan turvallinen kohtaaminen, ennakointi ja hallinta 4-8h

-          Yhteisöllinen jaksaminen ja ammatillisuuden merkitys vaativissa asiakastilanteissa

-          Oman tunnetilan hallinta

-          Vuorovaikutus ja sekavan asiakkaan hallinta

-          Erittäin vaativien tilanteiden selvittely ja niistä oppiminen

  • Lapsen haastava käytös ja tilanteiden hyvä ennakointi, hallinta ja selvittely 8h

-          Lapsen haastavaa käytöstä virittävät tekijät

-          Lapsen aggression ilmeneminen ja sen fysiologia

-          Ennaltaehkäisy ja ennakointi

-          Lapsen stressin kokemus ja sen turvallinen hallinta

-          Tilanteiden selvittely

  • Muu työyhteisön itsensä määrittelemä aihe

Lisätietoa näistä ylläpitokoulutuksista antaa mielellään Risto Lommi, p. 044 785 6544