Poimintoja AVEKKI-rintamalta

- AVEKKI-kouluttajat Tanja Ruth ja Juha Engström Eskoon tuki- ja osaamiskeskukselta jakoivat tietoa AVEKKI-toimintamallista ja sen toteutumisesta Eskoossa THL:n järjestämillä Terve-Sos –messuilla Oulussa toukokuussa.  

ruth

- Lastenneurologian hoitajat ry:n julkaisussa, Lasten asialla –lehden verkkopalstalla julkaistiin artikkeli nimeltä ” AVEKKI-luokitus vuorovaikutukseen vaativissa tilanteissa”. Voit lukea artikkelin TÄÄLTÄ. Luokitus on keskeinen osa AVEKKI-toimintamallissa: se auttaa ymmärtämään eriasteisia haastavia tai uhkaavia tilanteita ja löytämään yhteisiä keinoja niistä selviytymiseen. AVEKIn luokitusta käytetään esimerkiksi hoito-, kasvatus- ja opetustyössä, mutta sitä opetetaan myös perheille, jotta he voivat hyödyntää sitä konkreettisesti oman arkensa haastavuudessa. Kirjoittajina artikkelissa mm. hoitotyön kliininen asiantuntija, AVEKKI-kouluttaja, Kirsi Kauppila TAYSista ja AVEKKI-asiantuntija, Risto Lommi Savonia-amk:sta.
AVEKKIsta on räätälöity koulutusmateriaali toteutettavaksi juuri lasten ja nuorten kanssa työskenteleville, ja monet AVEKKI-kouluttajat ovat päivittäneet osaamisensa teeman koulutustoteutuksessa. Materiaalissa huomioidaan juuri lasten ja nuorten erityispiirteet aggressioteemaan nähden.

- Syksyllä AVEKKI-kouluttajat Jukka Aho ja Helena Pennanen kouluttivat Savonialla kiinalaisille terveysalan opiskelijoille AVEKKIa. AVEKKIa koulutetaan vaihto-opiskelijoille säännöllisesti, sillä monissa maissa ei ole olemassa toimintatapamalleja työssä ilmenevän aggression tai väkivallan turvalliseen hallintaan. Opiskelijat kokevat AVEKIn antavan työkaluja hahmottaa aggressio-ilmiön laajuutta ja keinoja pyrkiä hallitsemaan sitä tulevissa työtehtävissään. Vuorovaikutuksen tärkeys ja ennaltaehkäisyn monet ulottuvuudet koetaan hyvin tärkeiksi.

chinese avekki

- Valtakunnallisilla avannehoitajien koulutuspäivillä marraskuussa Kuopiossa AVEKKI-asiantuntija Jani Kirjavainen luennoi AVEKKI-teemoista esityksessään "Henkistä tukea tarvitseva potilas, kuinka kohtaan?".

- Haku kevään 2020 AVEKKI-kouluttajakoulutukseen on käynnissä. Katso tarkemmin etusivulta tai TÄSTÄ. Linkin kautta löydät myös tulostettavan, tarkemman esitteen.

AVEKKIa – Yksin ja seurassa. AVEKKI -kouluttajakoulutus Kuopiossa keväällä 2019

 

Kuva, joka sisältää kohteen sisä, sisäkatto, lattia, seinäKuvaus luotu automaattisesti 

Talvisena helmikuun aamuna 20 vielä toisilleen lähes tuntematonta ihmistä astelee toppatakeissaan Kuopion Savonia-ammattikorkeakoulun Opistotien kampuksen toisen kerroksen ATK-luokkaan. Ovella heidät toivottaa iloisesti tervetulleeksi Jukka Ahoksi ja Jani Kirjavaiseksi esittäytyvät kouluttajat. 

AVEKKI-kouluttajakoulutukseen valitut ovat turvallisuus- opetus- sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Ammattinimikkeinä muun muassa hoitaja, esimies, opettaja ja ohjaaja. Toisiaan ihmeissään katsellessaan ei monikaan heistä arvaa, millainen matka kevät tulee olemaan. Päättyen valkean hangen alta paljastuvaan vihreään savolaiseen maisemaan ja AVEKKI-kouluttajakoulutuksen näyttökokeisiin.
   

Kuva, joka sisältää kohteen sisä, henkilö, sisäkatto, seinäKuvaus luotu automaattisestiAVEKKI on kouluttautujille jollain tapaa tuttu joko omista opinnoistaan tai työpaikaltaan. Kokemukset toimintatapamallista ovat olleet hyviä. Sen keinoin on oikeasti pystytty vaikuttamaan asiakkaiden aggressiivisen käytöksen hillitsemiseen. Lisäksi toimintatapamallin on koettu työyksiköissä kohentaneen yhteisöllisyyttä ja antaneen työkaluja käytännön työhön. Koulutukseen hakeutuminen on siis lähtöisin työnantajien ja työn tarpeesta. Esimerkiksi Jyväskylän varhaiskasvatuksessa on tavoitteena kouluttaa koko henkilöstö toimimaan AVEKKI-toimintatapamallin mukaan.


Myös osallistujien oma mielenkiinto teemaan Kuva, joka sisältää kohteen henkilö, nainen, ulko, rakennusKuvaus luotu automaattisestija työssä kohdatut tilanteet ovat ohjanneet kouluttautujia hakeutumaan koulutukseen. Anne ja Hanna työskentelevät Kuopion yliopistollisen sairaalan lasten akuuttiosastolla ja ovat huomanneet rajoittamista vaativat tilanteet jo osaksi hoitajan työnkuvaa. Samulin ja Villen on motivoinut koulutukseen työväkivallan ennaltaehkäisy, mihin AVEKKI-toimintatapamalli antaa välineitä.   

 

Kuva, joka sisältää kohteen sisä, henkilö, lattia, pöytäKuvaus luotu automaattisestiKouluttajakoulutus kestää koko kevään ja huipentuu osaamisen näyttämiseen kesäkuun alussa. Opetus koostuu, varsinkin aluksi, teoriaopetuksesta ja käytännön harjoitteista. Osaamisen lisääntyessä näkökulmaa kohdennetaan kouluttajana kehittymiseen. Opetusmenetelmät ovat monipuoliset: koulutusta suunnitellaan, toteutetaan, seurataan ja opponoidaan. Ryhmähenki syventyy lähiviikkojen tiiviistä yhdessäolosta sekä kokemusten ja vinkkien jakamisesta. Väliviikoiksi saadaan itseopiskelutehtäviä, joista saatu palaute on rakentavaa ja kannustavaa.   

 

 Kuva, joka sisältää kohteen sisä, seinä, henkilö, lattiaKuvaus luotu automaattisesti

 

 Kuva, joka sisältää kohteen sisä, henkilö, lattia, pöytäKuvaus luotu automaattisestiAVEKKI-kouluttajakoulutuksessa syvennytään myös simulaatio-opetukseen Savonia-ammattikorkeakoulun simulaatiokeskuksessa. Kouluttautujien omien simulaatioiden suunnittelussa näkyy moniammatillisuus.Monen mielestä koulutuksen parasta antia olikin muilta ammattilaisilta oppiminen ja uusien näkökulmien saaminen tuleviin koulutuksiin.

 

Kuva, joka sisältää kohteen lattia, sisä, henkilö, valikoimaKuvaus luotu automaattisestiKoulutus on vastannut kouluttautujien odotuksia. Sisältö on laaja, monipuolinen ja opetus tehokasta. Parhaaksi koulutuksessa on koettu ryhmä, joka on monimuotoinen, innostava ja toisiaan kannustava, turvallinen ja kasvanut kevään kuluessa yhteen. Samalla on avautunut uudella tapaa työtapojen yhtenäistämisen merkitys asiakas-, potilas- ja työturvallisuuden näkökulmasta. Kuvaukset ja kertomukset osallistujien työpaikoilta ja koulutuskokemuksistaan ovat yhtä lailla antoisia. Koulutuksessa on tutustuttu ja ystävystytty. 

 

Kuva, joka sisältää kohteen henkilö, sisä, seinä, lattiaKuvaus luotu automaattisesti
Kaikkinensa kouluttajakoulutus on ollut mielenkiintoinen ja rankkakin kokonaisuus. Fyysisten harjoitteiden sijaan on korostunut yhteisöllisyys, vuorovaikutus, ennaltaehkäisy ja ennakointi. Varmuus esiintymiseen ja kouluttamiseen hioutuu lukuisilla toistoilla, vertaispalautteella, opettajien palautteella ja opetusharjoitteluilla.  Koulutus on antanut valmiudet AVEKKI-koulutuksen toteuttamiselle. Siihen ryhmä lähtee osin vielä kauhulla ja jännityksellä, kuitenkin luottavaisin mielin ja mielenkiinnolla, kaikki ehdottomasti innolla.

 

Kuva, joka sisältää kohteen lattia, henkilö, sisä, yleisurheiluKuvaus luotu automaattisesti

 

 

  Asenne ratkaisee ammatillisuuden!

 

 

 

 

 

Kirjoittajat:  

Tuomo Huurre, Savonia-ammattikorkeakoulu 
Tuija Pakarinen, Savonia-ammattikorkeakoulu

AVEKKI-kouluttaja Jani Back

 

bakki

Eritoten Pirkanmaan alueella toimii AVEKKI-kouluttaja Jani Back. Janilla on vuosien työkokemus kouluttajana (mm. AVEKKI, Tehostettu läsnäolo, Työväkivalta, mikä on rikos -teemat), sairaanhoitajana ja vanhempana konstaapelina.

Hän on saanut erityisen positiivista palautetta mm. innostavuudestaan ja huolellista perehtyneisyydestään kouluttajana.

Yhteystiedot koulutuskyselyihin liittyen löydät täältä.

 

AVEKKI mukana seminaarissa ”Good practise in autism field”, Riika, Latvia

Riikassa 14-15.12.18 pidettyyn seminaariin osallistui omaisia ja alan työntekijöitä. AVEKKIa esittelivät Autismisäätiöltä AVEKKI-kouluttaja Lasse Ahola ja suunnittelija Reetta Sollasvaara.

Keskustelua käytiin hyvistä käytänteistä autismityössä haastavan käytöksen kanssa työskentelyyn sekä toimintamalleista, joita Autismisäätiöllä käytetään. Reetta esitteli Haaste-toimintamallia ja Lasse AVEKKIa.

Toisena päivänä pidettiin työpajoja, joissa mm. sai tutustua erilaisiin toimintamalleihin tarkemmin. AVEKKI-työpaja keräsi n. 60 osallistujaa; työpajassa keskusteltiin aggression ennaltaehkäisystä ja toimintamallin integroimisesta työhön ja tutustuttiin hieman AVEKIn harjoitteisiin. Osallistujat olivat innostuneita toimintatapamallista.

 

 

 

AVEKKI esillä Kouvolan Sanomissa


AVEKKI-kouluttaja, turvallisuusalan opettaja Sampo Saarivirta kertoo Kouvolan Sanomien artikkelissa (14.12.2018)  esimerkkien kanssa muun muassa, kuinka AVEKKIn pääpainoa on aggression ehkäisyssä ja kuinka onnistuneella, kattavalla ennaltaehkäisyllä ja ennakoinnilla kärjistyneet tilanteet voidaan välttää kokonaan.
https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/d8f23a3f-2076-48e0-81c5-0f9a3137f831


Saarivirta kouluttaa muun muassa kouvolalaisia opettajia ja varhaiskasvattajia kohtaamaan aggressiivisia lapsia ja hallitsemaan aggressiota laajana ilmiönä. Vireyden hallinta, vuorovaikutus ja mahdollisten tilanteiden jälkiselvittelyn ovat tarkasti huomioitavia, ammatillisia asioita.

Lehtiartikkelissa paikallisen koulun erityisopettaja toteaa että kaikki koulun erityisopettajan suurin osa koulunkäynnin ohjaajista on osallistunut AVEKKI-koulutukseen, ja aggression ennakoinnin laaja ymmärtäminen on ollut parasta antia. Turvallisuuden tunne ja luottamuksen säilyminen ovat hyvin tärkeitä asioita.

--

Savonia-amkin AVEKKI-keskus on  on syksystä 2018 alkaen tarjonnut AVEKKI-kouluttajille täydennyskoulutusta, jotka kouluttavat AVEKKIa lasten ja nuorten kanssa työskenteleville; painotuksena on lasten ja nuorten aggression monien erityispiirteiden huomiointi.