AVEKKIa – Yksin ja seurassa. AVEKKI -kouluttajakoulutus Kuopiossa keväällä 2019

 

Kuva, joka sisältää kohteen sisä, sisäkatto, lattia, seinäKuvaus luotu automaattisesti 

Talvisena helmikuun aamuna 20 vielä toisilleen lähes tuntematonta ihmistä astelee toppatakeissaan Kuopion Savonia-ammattikorkeakoulun Opistotien kampuksen toisen kerroksen ATK-luokkaan. Ovella heidät toivottaa iloisesti tervetulleeksi Jukka Ahoksi ja Jani Kirjavaiseksi esittäytyvät kouluttajat. 

AVEKKI-kouluttajakoulutukseen valitut ovat turvallisuus- opetus- sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Ammattinimikkeinä muun muassa hoitaja, esimies, opettaja ja ohjaaja. Toisiaan ihmeissään katsellessaan ei monikaan heistä arvaa, millainen matka kevät tulee olemaan. Päättyen valkean hangen alta paljastuvaan vihreään savolaiseen maisemaan ja AVEKKI-kouluttajakoulutuksen näyttökokeisiin.
   

Kuva, joka sisältää kohteen sisä, henkilö, sisäkatto, seinäKuvaus luotu automaattisestiAVEKKI on kouluttautujille jollain tapaa tuttu joko omista opinnoistaan tai työpaikaltaan. Kokemukset toimintatapamallista ovat olleet hyviä. Sen keinoin on oikeasti pystytty vaikuttamaan asiakkaiden aggressiivisen käytöksen hillitsemiseen. Lisäksi toimintatapamallin on koettu työyksiköissä kohentaneen yhteisöllisyyttä ja antaneen työkaluja käytännön työhön. Koulutukseen hakeutuminen on siis lähtöisin työnantajien ja työn tarpeesta. Esimerkiksi Jyväskylän varhaiskasvatuksessa on tavoitteena kouluttaa koko henkilöstö toimimaan AVEKKI-toimintatapamallin mukaan.


Myös osallistujien oma mielenkiinto teemaan Kuva, joka sisältää kohteen henkilö, nainen, ulko, rakennusKuvaus luotu automaattisestija työssä kohdatut tilanteet ovat ohjanneet kouluttautujia hakeutumaan koulutukseen. Anne ja Hanna työskentelevät Kuopion yliopistollisen sairaalan lasten akuuttiosastolla ja ovat huomanneet rajoittamista vaativat tilanteet jo osaksi hoitajan työnkuvaa. Samulin ja Villen on motivoinut koulutukseen työväkivallan ennaltaehkäisy, mihin AVEKKI-toimintatapamalli antaa välineitä.   

 

Kuva, joka sisältää kohteen sisä, henkilö, lattia, pöytäKuvaus luotu automaattisestiKouluttajakoulutus kestää koko kevään ja huipentuu osaamisen näyttämiseen kesäkuun alussa. Opetus koostuu, varsinkin aluksi, teoriaopetuksesta ja käytännön harjoitteista. Osaamisen lisääntyessä näkökulmaa kohdennetaan kouluttajana kehittymiseen. Opetusmenetelmät ovat monipuoliset: koulutusta suunnitellaan, toteutetaan, seurataan ja opponoidaan. Ryhmähenki syventyy lähiviikkojen tiiviistä yhdessäolosta sekä kokemusten ja vinkkien jakamisesta. Väliviikoiksi saadaan itseopiskelutehtäviä, joista saatu palaute on rakentavaa ja kannustavaa.   

 

 Kuva, joka sisältää kohteen sisä, seinä, henkilö, lattiaKuvaus luotu automaattisesti

 

 Kuva, joka sisältää kohteen sisä, henkilö, lattia, pöytäKuvaus luotu automaattisestiAVEKKI-kouluttajakoulutuksessa syvennytään myös simulaatio-opetukseen Savonia-ammattikorkeakoulun simulaatiokeskuksessa. Kouluttautujien omien simulaatioiden suunnittelussa näkyy moniammatillisuus.Monen mielestä koulutuksen parasta antia olikin muilta ammattilaisilta oppiminen ja uusien näkökulmien saaminen tuleviin koulutuksiin.

 

Kuva, joka sisältää kohteen lattia, sisä, henkilö, valikoimaKuvaus luotu automaattisestiKoulutus on vastannut kouluttautujien odotuksia. Sisältö on laaja, monipuolinen ja opetus tehokasta. Parhaaksi koulutuksessa on koettu ryhmä, joka on monimuotoinen, innostava ja toisiaan kannustava, turvallinen ja kasvanut kevään kuluessa yhteen. Samalla on avautunut uudella tapaa työtapojen yhtenäistämisen merkitys asiakas-, potilas- ja työturvallisuuden näkökulmasta. Kuvaukset ja kertomukset osallistujien työpaikoilta ja koulutuskokemuksistaan ovat yhtä lailla antoisia. Koulutuksessa on tutustuttu ja ystävystytty. 

 

Kuva, joka sisältää kohteen henkilö, sisä, seinä, lattiaKuvaus luotu automaattisesti
Kaikkinensa kouluttajakoulutus on ollut mielenkiintoinen ja rankkakin kokonaisuus. Fyysisten harjoitteiden sijaan on korostunut yhteisöllisyys, vuorovaikutus, ennaltaehkäisy ja ennakointi. Varmuus esiintymiseen ja kouluttamiseen hioutuu lukuisilla toistoilla, vertaispalautteella, opettajien palautteella ja opetusharjoitteluilla.  Koulutus on antanut valmiudet AVEKKI-koulutuksen toteuttamiselle. Siihen ryhmä lähtee osin vielä kauhulla ja jännityksellä, kuitenkin luottavaisin mielin ja mielenkiinnolla, kaikki ehdottomasti innolla.

 

Kuva, joka sisältää kohteen lattia, henkilö, sisä, yleisurheiluKuvaus luotu automaattisesti

 

 

  Asenne ratkaisee ammatillisuuden!

 

 

 

 

 

Kirjoittajat:  

Tuomo Huurre, Savonia-ammattikorkeakoulu 
Tuija Pakarinen, Savonia-ammattikorkeakoulu