20 uutta AVEKKI-kouluttajaa valmistuu toukokuussa 2016

24.5.2016 valmistuu 20 uutta AVEKKI-kouluttajakoulutuksen käynyttä kouluttajaa Savonia ammattikorkeakoulusta. Kouluttajat työskentelevät ympäri Suomea sosiaali- ja terveysalan, turvallisuusalan, kasvatus- ja opetusalan sekä vammaistyön työyksiköissä ja alojen opetuksessa ja näin tulevat kouluttamaan työyhteisöjen jäseniä ja tulevia työntekijöitä.

Tarve kehittää työnteon turvallisuutta ja väkivallan ennaltaehkäisemisen ja hallinnan osaamista työssä on merkittävä (esim. Helsingin Sanomat 11.5.2016 ja 17.5.2016). Tähän kysyntään vastaavat osaltaan AVEKKI-kouluttajat.

 

AVEKKI-kouluttajien Valtakunnalliset päivät 28.- ja 29.8.2014

AVEKKI-kouluttajien Valtakunnalliset päivät pidettiin 28.- ja 29.8.2014 Savonia-amk:ssa Kuopiossa. Näiden puolivuosittaisten koulutuspäivien tarkoituksena on käsitellä AVEKKI-kouluttamisen ajankohtaisia kysymyksiä ja jakaa kouluttajien osaamista sekä kokemuksia yhteisöllisesti. Tänä syksynä teemoina olivat muun muassa itsemäärämisoikeuslainsäädännön tämän hetken tilanne, josta kertoi lakimies Riitta Husso Valvirasta. Oppia saatiin myös kouluttajien yhteisöllisyydestä, haastavien koulutustilanteiden hallinnasta ja simulaatio-oppimisen mahdollisuuksista AVEKKI-koulutuksissa.

avekki 01 ”On tuiki tärkeää keskustella kouluttajien kesken päivänpolttavista teemoista. Esimerkiksi onnistunut yhteisöllisyys työyksiköiden aggression ennaltaehkäisyssä ja hallinnassa on varsin keskeistä. Ja yhteisöllisyyttä tarvitaan myös kouluttajien hyvän yhteistyön kannalta. Mainiota oli kuulla myös sosiaali- ja terveydenhuollon itsemäärämisoikeuslainsäädännöstä ja jakaa konkreettisia vinkkejä AVEKIn opetustilanteiden kehittämiseksi”, totesi AVEKKI-kouluttaja Jani Kirjavainen.

avekki 02

AVEKKI-asiantuntija Risto Lommi ohjaa kouluttajien keskustelua yhteisöllisyydestä.

Valtakunnalliset päivät parantaa osaltaan AVEKKI-kouluttajien koulutusosaamisen laatua. Seuraavat päivät ovat 9.-10.4.2015. Kouluttajat antavat myös opetusosaamisen näytön määräajoin.

Myös AVEKKI-koulutusmateriaali päivittyy ensi vuodesta lähtien, ja kouluttajat osallistuvat päivityskoulutukseen. Päivitetty koulutusmateriaali vastaa nykyhetken tarpeeseen työelämän aggression ennakointi- ja hallintaosaamisesta. Esimerkiksi onnistunut vuorovaikutus ja yhteistyö ovat selvässä keskiössä ja fyysisen hallinnan tarve on varsin rajallista.