AVEKKI mukana seminaarissa ”Good practise in autism field”, Riika, Latvia

Riikassa 14-15.12.18 pidettyyn seminaariin osallistui omaisia ja alan työntekijöitä. AVEKKIa esittelivät Autismisäätiöltä AVEKKI-kouluttaja Lasse Ahola ja suunnittelija Reetta Sollasvaara.

Keskustelua käytiin hyvistä käytänteistä autismityössä haastavan käytöksen kanssa työskentelyyn sekä toimintamalleista, joita Autismisäätiöllä käytetään. Reetta esitteli Haaste-toimintamallia ja Lasse AVEKKIa.

Toisena päivänä pidettiin työpajoja, joissa mm. sai tutustua erilaisiin toimintamalleihin tarkemmin. AVEKKI-työpaja keräsi n. 60 osallistujaa; työpajassa keskusteltiin aggression ennaltaehkäisystä ja toimintamallin integroimisesta työhön ja tutustuttiin hieman AVEKIn harjoitteisiin. Osallistujat olivat innostuneita toimintatapamallista.

 

 

 

AVEKKI-kouluttaja Jani Back

 

bakki

Eritoten Pirkanmaan alueella toimii AVEKKI-kouluttaja Jani Back. Janilla on vuosien työkokemus kouluttajana (mm. AVEKKI, Tehostettu läsnäolo, Työväkivalta, mikä on rikos -teemat), sairaanhoitajana ja vanhempana konstaapelina.

Hän on saanut erityisen positiivista palautetta mm. innostavuudestaan ja huolellista perehtyneisyydestään kouluttajana.

Yhteystiedot koulutuskyselyihin liittyen löydät täältä.

 

AVEKKI-kouluttajia koolla Valtakunnallisilla päivillä

Savonia-amk:lla pidettiin 13.-14.11 AVEKKI-kouluttajien valtakunnalliset koulutuspäivät.

Noin kolmekymmentä kouluttajaa eri puolilta Suomea oppi lisää muun muassa työsuojelun näkemyksistä aggressioon ja väkivaltaan liittyen. Teemaa esitteli KYSIn työsuojelupäällikkö Jari Haapala (alla).

IMG 20181121 WA0005

AVEKKI-kouluttaja, Sampo Saarivirta (alla) johdatteli kouluttajat ymmärtämään laajasti kokonaisvaltaisen vireystilan merkitystä AVEKKI-toimintatapamallissa.
Kuten eräs kouluttaja kommentoi:

-Sain aika vankkaa lisäymmärrystä AVEKIn kouluttamiseen ja todellakin myös itselleni siitä, mitä kaikkea tuon teeman sisällä voin huomioida. Nuo monet esimerkit jäivät pyörimään päähän positiivisessa mielessä.
IMG 20181121 WA0004

Jo edeltävä vuonna AVEKKI- ja kinestetiikkakouluttaja Raimo Lappalainen (alla) kertoi osallistujille kinestetiikan monista mahdollisuuksista ja yhtymäkohdista AVEKKIin. Koulutuspäiville jatkettiin kinestetiikan ymmärtämisen lisäämistä Lappalaisen johdolla keskustellen teeman teoriasta, soveltamisaloista ja tehden harjoitteita.

-Todella mielenkiintoista kuulla, nähdä ja kokea mitä kinestetiikka voi tarkoittaa. Tavoitan monia yhtymäkohtia AVEKKIin, esimerkiksi vuorovaikutuksen koko laajuuden auttamis- ja vuorovaikutustilanteissa yleensäkin

IMG 20181121 WA0002

AVEKKI esillä Kouvolan Sanomissa


AVEKKI-kouluttaja, turvallisuusalan opettaja Sampo Saarivirta kertoo Kouvolan Sanomien artikkelissa (14.12.2018)  esimerkkien kanssa muun muassa, kuinka AVEKKIn pääpainoa on aggression ehkäisyssä ja kuinka onnistuneella, kattavalla ennaltaehkäisyllä ja ennakoinnilla kärjistyneet tilanteet voidaan välttää kokonaan.
https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/d8f23a3f-2076-48e0-81c5-0f9a3137f831


Saarivirta kouluttaa muun muassa kouvolalaisia opettajia ja varhaiskasvattajia kohtaamaan aggressiivisia lapsia ja hallitsemaan aggressiota laajana ilmiönä. Vireyden hallinta, vuorovaikutus ja mahdollisten tilanteiden jälkiselvittelyn ovat tarkasti huomioitavia, ammatillisia asioita.

Lehtiartikkelissa paikallisen koulun erityisopettaja toteaa että kaikki koulun erityisopettajan suurin osa koulunkäynnin ohjaajista on osallistunut AVEKKI-koulutukseen, ja aggression ennakoinnin laaja ymmärtäminen on ollut parasta antia. Turvallisuuden tunne ja luottamuksen säilyminen ovat hyvin tärkeitä asioita.

--

Savonia-amkin AVEKKI-keskus on  on syksystä 2018 alkaen tarjonnut AVEKKI-kouluttajille täydennyskoulutusta, jotka kouluttavat AVEKKIa lasten ja nuorten kanssa työskenteleville; painotuksena on lasten ja nuorten aggression monien erityispiirteiden huomiointi.

 

Kouluttajakoulutuksesta valmistuneita & vuoden 2019 kouluttajakoulutus

 

netti

Savonia-amk:sta valmistui 11 osaavaa AVEKKI-kouluttajaa 5.6.2018 suoritettuaan 9 op:n laajuisen AVEKKI-kouluttajakoulutuksen. He kouluttavat ja ylläpitävät AVEKKI -toimintatapamallia eri puolilla Suomea esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, lastensuojelussa, kehitysvammatyössä ja ammatillisessa koulutuksessa.  

AVEKKI-kouluttajakoulutuksessa tuleva kouluttaja oppii muun muassa sisäistämään AVEKKI -toimintatapamallia sen koko laajuudessaan ja kouluttamaan sitä turvallisesti. Koulutuksessa opiskellaan ja harjoitellaan käyttämään lukuisia eri oppimismenetelmiä, joita AVEKKI -toimintatapamallin käyttöönotossa voi hyödyntää. Vertaisoppimisella on suuri merkitys näiden teemojen oppimisessa koko kouluttajakoulutuksen ajan.  

Haku alkuvuodesta 2019 alkavaan AVEKKI-kouluttajakoulutukseen on käynnissä, katso tarkemmin etusivulta.